Nepomuki Szent János szobrai

A vízimalomnál levő szobor a halászok és a molnárok védelmezőjeként, a templomnál álló a gyónási titok védelmezőjeként ábrázolja a szentet


Ismertető

Nepomuki János Közép-Európa legismertebb szentjei közé tartozik. A gyónási titok vértanúja, Csehország védőszentje.

A legenda szerint Wolfflin János a kicsiny Pomuk (ma Napomuk) helységben született, Dél-Csehországban. A szegény sorból származó ifjú jogi tanulmányainak befejezése után gyorsan haladt fölfelé az egyházi ranglétrán. Mint egyházi méltóságot és jelentős szónokot egész Prága ismerte és szerette. IV. Vencel király felesége őt választotta gyóntatójául. Az igazságos, jóakaratú király egy sikertelen mérgezési kísérlet után bizalmatlanná és agresszívvé vált. Meg akarta tudni, mit gyónt a felesége. János a gyónási titok szentségére hivatkozva nem volt hajlandó megmondani. Ezért a király megkínoztatta és a Moldva folyóba dobatta. Egy csodás fényjelenség jelezte a királynénak, hol keressék a holttestet. A prágai Szent Vid-székesegyházban 1383-ban temették el.

A legenda elbeszéli még, hogy a sírját ráccsal kellett elkeríteni, mert aki tisztességtelen szándékkal lépett oda, azt Isten súlyos büntetése érte.

Kultusza már a XVIII. század első felében széles körben elterjedt. A Nepomuki Szent Jánosnak szentelt szobrokat legtöbbször folyópartokon és hidak mellett állították fel. Nepomuki Szent János a folyók, a hidak, a hajósok, a halászok és a molnárok védőszentje; az úton és vízen járók védelmezője. Emléknapja: május 16.

Fertőrákoson a Nepomuki Szent János-szobor a patak partján áll a volt uradalmi magtár falában kialakított fülkében. A szobor a szentet a betegek pártfogójaként ábrázolja. Valószínűleg a püspök rendelkezésére állították 1731-ben. A talapzaton olvasható felirat Szent János Titkos jelenésének több idézetét tartalmazza.

A rákosi hívek a templom oldalán, a papi sírok előtt állítottak még egy szobrot Nepomuki Szent János tiszteletére, ahol a szent a gyónás titkát őrző vértanúként jelenik meg. E szobor előtt tartották május 16-val kezdődően nyolc napon át a Szent János litániákat.


Kapcsolódó oldalak

Amit mindenképp látni kell

Ha csak rövid időre látogat ide, ezeket a nevezetességeket feltétlenül keresse fel


Érdemes felkeresni

Ha egy egész napra érkezik, akkor nézze meg a következő nevezetességeket is